Plejeboligliv / hverdagsrehabilitering

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Ideen er, at styrke et miljø og et fokus i plejeboligerne, der forstærker beboerens mulighed for at leve længst muligt i egen tilværelse

Plejeboligliv.dk indeholder inspirationsmateriale og værktøjer til at styrke fokus på borgerens liv i plejeboliger
En lang række kommuner har fået profiler tilpasset til anvendelse i lige netop deres kommune.

Se mere under fanebladet Model rehabilitering

Et godt liv i en plejebolig handler først og fremmest om, at opleve en god dag. En god dag hvor beboeren har brugt sin egne kræfter – på trods af svækkelsen. Det handler om at holde fast i det, der har betydning for beboeren.

Denne tankegang stiller krav til værdierne og miljøet i en plejeboligenhed. Det kan handle om, hvor imødekommende stemningen er.

På en skala fra 1 - 10, hvordan synes du så, at stemningen er her?
Og hvordan vil du gerne have, at den ser ud i fremtiden?

Set fra beboerens vinkel kan man spørge sig selv:

På en skala fra 1 - 10, hvor god var min dag i dag? Hvor meget fik jeg brugt mine egne kræfter?
Var det en dag til 7 – hvad skulle der så til for, at det havde været en dag til 8?

Her ser du et eksempel på en livsmiljøprofil for en boenhed:

På Plejeboligliv.dk finder du forskellige værktøjer, der kan anvendes til at holde fokus på en god dag for beboeren og på idealet om, at man som beboer kan leve længst muligt i egen tilværelse. Det handler om livsmiljøerne og de bløde værdier, der også omfatter personalets fokus i samspil med beboeren – og de pårørende. Den umiddelbare oplevelse af livsmiljøet, er det nogen vil kalde ”lugten i bageriet”. Det er forhold og indikatorer, hvorom det ofte siges, at det ikke kan måles på – men som alle taler om, når de giver en karakteristik af og beskriver tilværelsen i en plejeboligenhed. På plejeboligliv.dk måles ikke på miljøet – men der lægges op til dialoger og refleksioner på baggrund af talværdierne, som de involverede anvender i deres vurdering.

En god dag, hvor egne kræfter bruges til selv at mestre tilværelsen, er en vigtig del af idealet om længst muligt i egen tilværelse. Det betyder, at beboeren på trods af svækkelse kan opleve sig selv som stærk. Der sættes fokus på hvor der, på trods af svækkelsen, er nye muligheder eller hvor det er vigtigt, at holde fast i det nuværende funktionsniveau. En indsats og et fokus, der i faglige kredse kaldes hverdagsrehabilitering.